Persondataforordningen

Persondataforordningen

Den nye Persondataforordning fra EU trådte i kraft i maj 2018.

Hos Ringby Registrering er der derfor foretaget nogle ændringer med hensyn til, hvordan data registreres, behandles og opbevares.

Der opbevares ikke personoplysninger af nogen art, på steder som ikke er under EU jurisdiktion.

De oplysninger der kan komme på tale at opbevare er: Navn, Firmanavn, Stilling, Firmaadresse, oplyst e-mail og telefonnummer.

Den email kommunikation, der er med den opgivne email, opbevares i en backup, også i en periode efter ophør af samarbejde. Da det kan være nødvendigt.

 

Det er Lise-Lotte Ringby, der er dataansvarlig.